Trạm Biến Áp 110kV An Lạc

Trạm Biến Áp 110kV An Lạc

Trạm 110kV An Lạc – Công trình: Các công trình cải tạo hệ thống điều khiển bảo vệ TBA 110kV An Lạc; Cải tạo TBA 110kV An Lạc theo tiêu chí KNT.

  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng.
  • Nhà thầu: MiTEX Group

Giai đoạn 2021 – 2023, Nhà thầu MiTEX Group đã phối hợp cùng Chủ đầu tư là EVNNPC khẩn trương và hoàn thành kịp thời thực hiện cung cấp và lắp đặt VTTB nhất thứ, nhị thứ 110kV, TTLL và Scada, đảm bảo đúng tiến độ đóng điện của dự án.

Trân trọng cảm ơn Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng và các đối tác liên quan đã phối hợp và tạo điều kiện để MiTEX Group hoàn thành dự án.

Có thể biết thêm

Trạm Biến Áp 110kV Phú Thọ

Trạm Biến Áp 110kV Tân An

Trạm Biến Áp 110kV An Lạc

Trạm Biến Áp 110kV Hạ Lý

Trạm Biến Áp 110kV Vĩnh An

Trạm Biến Áp 110kV Định Quán 2