Trạm Biến Áp 110kV Phú Thọ

Trạm Biến Áp 110kV Phú Thọ

Trạm 110kV Phú Thọ – Công trình: Công trình sửa chữa lớn: Trạm 110kV Phú Thọ (E4.7).

  • Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Phú Thọ.
  • Nhà thầu: MiTEX Group

Giai đoạn 2023 – nay, Nhà thầu MiTEX Group đã phối hợp cùng Chủ đầu tư là EVNNPC khẩn trương và hoàn thành kịp thời thực hiện cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh VTTB nhất thứ, nhị thứ 110kV, đảm bảo đúng tiến độ đóng điện của dự án.

Trân trọng cảm ơn Công ty Điện lực Phú Thọ và các đối tác liên quan đã phối hợp và tạo điều kiện để MiTEX Group hoàn thành dự án.

Có thể biết thêm

Trạm Biến Áp 110kV Phú Thọ

Trạm Biến Áp 110kV Tân An

Trạm Biến Áp 110kV An Lạc

Trạm Biến Áp 110kV Hạ Lý

Trạm Biến Áp 110kV Vĩnh An

Trạm Biến Áp 110kV Định Quán 2