Trạm Biến Áp 110kV Tân An

Trạm Biến Áp 110kV Tân An

Trạm 110kV Tân An – Công trình: TBA 110kV Tân An và đấu nối (40MVA). 

  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai.
  • Nhà thầu: MiTEX Group

Giai đoạn 2021 – 2023, Nhà thầu MiTEX Group đã phối hợp cùng Chủ đầu tư là EVNSPC khẩn trương và hoàn thành kịp thời thực hiện cung cấp vật tư thiết bị nhất thứ 110kV, nhị thứ; cung cấp và lắp đặt VTTB TTLL, Scada, đảm bảo đúng tiến độ đóng điện của dự án.

Trân trọng cảm ơn Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai và các đối tác liên quan đã phối hợp và tạo điều kiện để MiTEX Group hoàn thành dự án.

Có thể biết thêm

Trạm Biến Áp 110kV Phú Thọ

Trạm Biến Áp 110kV Tân An

Trạm Biến Áp 110kV An Lạc

Trạm Biến Áp 110kV Hạ Lý

Trạm Biến Áp 110kV Vĩnh An

Trạm Biến Áp 110kV Định Quán 2