Sản phẩm sản xuất

BIẾN ÁP CẤP NGUỒN TRUNG THẾ 1 SỨ NGÂM DẦU NGOÀI TRỜI 22KV

BIẾN ÁP CẤP NGUỒN TRUNG THẾ 1 SỨ NGÂM DẦU NGOÀI TRỜI 35KV

BIẾN ÁP CẤP NGUỒN TRUNG THẾ 1 SỨ NGOÀI TRỜI 22kV

BIẾN ÁP CẤP NGUỒN TRUNG THẾ 2 SỨ NGÂM DẦU NGOÀI TRỜI 22KV

BIẾN ÁP CẤP NGUỒN TRUNG THẾ 2 SỨ NGÂM DẦU NGOÀI TRỜI 35KV

BIẾN ÁP CẤP NGUỒN TRUNG THẾ ĐÚC EPOXY NGOÀI TRỜI 2 SỨ 22KV

BIẾN ÁP ĐO LƯỜNG 3PHA TRUNG THẾ ĐÚC EPOXY TRONG NHÀ 22KV

BIẾN ÁP ĐO LƯỜNG TRUNG THẾ 3 PHA TRONG NHÀ 3-6kV

BIẾN ÁP ĐO LƯỜNG TRUNG THẾ ĐÚC EPOXY TRONG NHÀ 22KV

BIẾN ÁP ĐO LƯỜNG TRUNG THẾ ĐÚC EPOXY TRONG NHÀ 22KV – Có cầu chì

BIẾN ÁP ĐO LƯỜNG TRUNG THẾ ĐÚC EPOXY TRONG NHÀ 3-6KV

BIẾN ÁP ĐO LƯỜNG TRUNG THẾ ĐÚC EPOXY TRONG NHÀ 35KV

BIẾN ÁP ĐO LƯỜNG TRUNG THẾ ĐÚC EPOXY TRONG NHÀ 6-15KV

BIẾN ÁP ĐO LƯỜNG TRUNG THẾ ĐÚC EPOXY TRONG NHÀ 6-15KV – Có cầu chì

BIẾN ÁP ĐO LƯỜNG TRUNG THẾ NGÂM DẦU NGOÀI TRỜI 22KV

BIẾN ÁP ĐO LƯỜNG TRUNG THẾ NGÂM DẦU NGOÀI TRỜI 35KV