Sản phẩm trung thế đúc EPOXY

BIẾN ÁP CẤP NGUỒN TRUNG THẾ 1 SỨ NGOÀI TRỜI 22kV

BIẾN ÁP CẤP NGUỒN TRUNG THẾ ĐÚC EPOXY NGOÀI TRỜI 2 SỨ 22KV

BIẾN ÁP ĐO LƯỜNG 3PHA TRUNG THẾ ĐÚC EPOXY TRONG NHÀ 22KV

BIẾN ÁP ĐO LƯỜNG TRUNG THẾ 3 PHA TRONG NHÀ 3-6kV

BIẾN ÁP ĐO LƯỜNG TRUNG THẾ ĐÚC EPOXY TRONG NHÀ 22KV

BIẾN ÁP ĐO LƯỜNG TRUNG THẾ ĐÚC EPOXY TRONG NHÀ 22KV – Có cầu chì

BIẾN ÁP ĐO LƯỜNG TRUNG THẾ ĐÚC EPOXY TRONG NHÀ 3-6KV

BIẾN ÁP ĐO LƯỜNG TRUNG THẾ ĐÚC EPOXY TRONG NHÀ 35KV

BIẾN ÁP ĐO LƯỜNG TRUNG THẾ ĐÚC EPOXY TRONG NHÀ 6-15KV

BIẾN ÁP ĐO LƯỜNG TRUNG THẾ ĐÚC EPOXY TRONG NHÀ 6-15KV – Có cầu chì

BIẾN ÁP TRUNG THẾ ĐÚC EPOXY NGOÀI TRỜI 22KV

BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG TRUNG THẾ ĐÚC EPOXY NGOÀI TRỜI 22KV

BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG TRUNG THẾ ĐÚC EPOXY TRONG NHÀ 22KV – 1 mạch

BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG TRUNG THẾ ĐÚC EPOXY TRONG NHÀ 22KV – 3 mạch

BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG TRUNG THẾ ĐÚC EPOXY TRONG NHÀ 22KV (15VA) – 2 mạch

BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG TRUNG THẾ ĐÚC EPOXY TRONG NHÀ 22KV (30VA) – 2 mạch