BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG HẠ THẾ KIỂU BD03

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

( S P E C I F I C A T I O N S )

Tiêu chuẩn

Standard

IEC 60185 hoặc IEC 60044 hoặc IEC 61869

Điện áp danh định Un

Rate voltage

0.6 kV

Điện áp lớn nhất

Maximum voltage

0,72 kV

Điện áp thử tần số công nghiệp

Power frequency withstand voltage

3 kV/phút

Điện áp thử xung [1,2/50µs]

Impulse withstand voltage

8 kV

Dòng điện nhiệt ngắn hạn (Ith)

Rated short time withstand current (Ith)

60 ÷ 80 In/s

Dòng điện động (Idyn)

Dynamic current (Idyn)

2,5Ith

Dòng quá tải liên tục

Continuos overload current

1,2In

Nhiệt độ làm việc

Temperature operation

-5°C ~ +50°C

Giới hạn độ tăng nhiệt

Limited temperature risen

60°C

Dòng điện thứ cấp

Rated secondary current

5A

Chiều dài đường rò nhỏ nhất

Minimum creepage

18mm/kV

Độ ẩm tương đối lớn nhất

Maximum humidity

95%

Tần số

Rated frequency

50Hz, 60Hz

Sản phẩm liên quan

BIẾN DÒNG HẠ THẾ ĐÚC EPOXY KIỂU BD07

BIẾN DÒNG THỨ TỰ KHÔNG HẠ THẾ ĐÚC EPOXY KIỂU BD05

BIẾN DÒNG BẢO VỆ HẠ THẾ ĐÚC EPOXY KIỂU BD03-BE

BIẾN DÒNG BẢO VỆ HẠ THẾ ĐÚC EPOXY KIỂU BD01-BE

ĐỒNG HỒ VOL, AMPE

BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG HẠ THẾ KIỂU BD06

Biến dòng đo lường hạ thế kiểu BD04

BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG HẠ THẾ KIỂU BD02