Biến dòng đo lường hạ thế kiểu BD04

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

( S P E C I F I C A T I O N S )

Tiêu chuẩn

Standard

IEC 61869-1; IEC 61869-2

Mức cách điện

Rated insulation level

0,72/3/6 kV

Nhiệt độ làm việc

Temperature operation

-5°C ~ +50°C

Giới hạn độ tăng nhiệt

Limited temperature risen

60°C

Dòng điện thứ cấp

Rated secondary current

1A; 5A

Chiều dài đường rò nhỏ nhất

Minimum creepage

18mm/kV

Độ ẩm tương đối lớn nhất

Maximum humidity

95%

Tần số

Rated frequency

50Hz, 60Hz

Sản phẩm liên quan

BIẾN DÒNG HẠ THẾ ĐÚC EPOXY KIỂU BD07

BIẾN DÒNG THỨ TỰ KHÔNG HẠ THẾ ĐÚC EPOXY KIỂU BD05

BIẾN DÒNG BẢO VỆ HẠ THẾ ĐÚC EPOXY KIỂU BD03-BE

BIẾN DÒNG BẢO VỆ HẠ THẾ ĐÚC EPOXY KIỂU BD01-BE

ĐỒNG HỒ VOL, AMPE

BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG HẠ THẾ KIỂU BD06

BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG HẠ THẾ KIỂU BD03

BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG HẠ THẾ KIỂU BD02