HỢP BỘ BIẾN DÒNG, BIẾN ÁP CẤP NGUỒN TRUNG THẾ 3 PHA NGÂM DẦU NGOÀI TRỜI 22KV

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

( S P E C I F I C A T I O N S )

Tiêu chuẩn

Standard

IEC 61869-1; IEC 61869-2; IEC 61869-3; IEC 61869-4

Mức cách điện

Rated insulation level

40,5/80/190 kV

Nhiệt độ làm việc

Temperature operation

-5°C ~ +50°C

Giới hạn độ tăng nhiệt

Limited temperature risen

60°C

Chiều dài đường rò nhỏ nhất

Minimum creepage

25(31)mm/kV

Độ ẩm tương đối lớn nhất

Maximum humidity

95%

Tần số

Rated frequency

50Hz, 60Hz

Sản phẩm liên quan

HỢP BỘ BIẾN DÒNG, BIẾN ÁP ĐO LƯỜNG 1 PHA TRUNG THẾ NGÂM DẦU NGOÀI TRỜI 35kV

BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG TRUNG THẾ NGÂM DẦU NGOÀI TRỜI 35KV (500 – 600A) – 2 mạch

BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG TRUNG THẾ NGÂM DẦU NGOÀI TRỜI 35KV (5 – 400A) – 2 mạch

HỢP BỘ BIẾN DÒNG, BIẾN ÁP ĐO LƯỜNG 1 PHA TRUNG THẾ NGÂM DẦU NGOÀI TRỜI 22kV

BIẾN ÁP CẤP NGUỒN TRUNG THẾ 2 SỨ NGÂM DẦU NGOÀI TRỜI 35KV

BIẾN ÁP CẤP NGUỒN TRUNG THẾ 2 SỨ NGÂM DẦU NGOÀI TRỜI 22KV

BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG TRUNG THẾ NGÂM DẦU NGOÀI TRỜI 35KV (750 – 1200A) – 2 mạch

BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG TRUNG THẾ NGÂM DẦU NGOÀI TRỜI 35KV (500 – 600A) – 1 mạch