Quy mô sản xuất : Mitex đặt nền móng cho sự phát triển bằng việc tham gia lĩnh vực sản xuất thiết bị đo đếm điện đến 40,5kV với mục tiêu trở thành doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam sản xuất và cung cấp các thiết bị đo đếm điện tin cậy, chính xác cho Tập đoàn điện lực Việt Nam và vươn tầm quốc tế.