Trạm Biến Áp 110kV Bình Sơn

Trạm Biến Áp 110kV Bình Sơn

Trạm 110kV Bình Sơn – Công trình lắp MBA T2 63MVA TBA 110kV Bình Sơn. 

  • Chủ đầu tư: Tổng công ty Điện lực Miền Nam.
  • Nhà thầu: MiTEX Group

Giai đoạn 2019 – 2021, Nhà thầu MiTEX Group đã phối hợp cùng Chủ đầu tư là EVNSPC khẩn trương và hoàn thành kịp thời thực hiện cung cấp vật tư thiết bị điện 110kV, đảm bảo đúng tiến độ đóng điện của dự án.

Trân trọng cảm ơn Tổng công ty Điện lực Miền Nam và các đối tác liên quan đã phối hợp và tạo điều kiện để MiTEX Group hoàn thành dự án.

Có thể biết thêm

Trạm Biến Áp 110kV Phú Thọ

Trạm Biến Áp 110kV Tân An

Trạm Biến Áp 110kV An Lạc

Trạm Biến Áp 110kV Hạ Lý

Trạm Biến Áp 110kV Vĩnh An

Trạm Biến Áp 110kV Định Quán 2